gobus.pl

portal o motoryzacji

Licencja transportowa
Porady

Licencja transportowa – wszystko, co musisz wiedzieć!

Licencja transportowa to ważny element funkcjonowania wielu firm prowadzących działania w zakresie transportu drogowego. W jakich sytuacjach konieczne jest posiadanie takiego dokumentu? Jak uzyskać licencję transportową i ile to kosztuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to dokument potwierdzający, że dana firma może legalnie przewozić towary lub osoby. Firmy działające w branży transportu drogowego w zdecydowanej większości muszą posiadać taki dokument. Licencja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach innym kierowcom oraz osobom korzystającym z usług firm przewozowych. Dokument wydawany jest na konkretną działalność gospodarczą i nie można go odstąpić ani przenieść na inną firmę.

Licencja na transport krajowy i międzynarodowy

Istnieją różne rodzaje licencji transportowych. W zależności od zasięgu transportu, możemy wymienić licencje na transport krajowy i międzynarodowy. Jeżeli przedsiębiorca zamierza działać tylko na terenie Polski, wystarczy, że uzyska zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (jest to inaczej licencja na transport krajowy). Jeśli natomiast właściciel firmy chce przewozić towary poza granice kraju, konieczne jest również uzyskanie licencji wspólnotowej (nazywanej inaczej licencją międzynarodową).

Licencja transportowa – dla kogo obowiązkowa?

Licencja transportowa jest przeznaczona dla różnych typów firm. Jeśli chodzi o licencję krajową, obowiązek jej posiadania mają przedsiębiorcy prowadzący działalność zarobkową polegającą na przewozie:

 • Osób – jeśli pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób (wraz z kierowcą).
 • Rzeczy – jeżeli dopuszczalna całkowita masa pojazdu (albo zespołu pojazdów) przekracza 3,5 tony.

Z kolei w przypadku zleceń międzynarodowych, licencja wspólnotowa wymagana jest w przypadku firm wykonujących przewóz zarobkowy:

 • Osób – jeśli pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób (wraz z kierowcą).
 • Rzeczy – jeżeli dopuszczalna całkowita masa pojazdu (albo zespołu pojazdów) przekracza 2,5 tony.

Jak uzyskać licencję transportową?

Licencja transportowa wiąże się z pewnymi wymaganiami. Aby móc uzyskać licencję na transport krajowy lub międzynarodowy, trzeba spełnić następujące warunki:

 • Posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę – trzeba wykazać, że dysponuje się lokalem z dostępem do oryginałów dokumentów, które dotyczą głównej działalności. Dodatkowo należy wskazać bazę eksploatacyjną i przynajmniej jeden pojazd wraz z prawem użytkowania.
 • Cieszyć się dobrą reputacją – do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Posiadać odpowiednią zdolność finansową – można ją wykazać, przedstawiając sprawozdanie finansowe działalności, polisę lub gwarancję bankową.
 • Posiadać wymagane kompetencje zawodowe – osoba zarządzająca transportem powinna posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Licencja transportowa – gdzie złożyć wniosek?

W przypadku chęci uzyskania licencji na transport krajowy należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego. Z kolei jeśli chcemy ubiegać się o licencję na transport międzynarodowy, wniosek składamy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jeżeli natomiast potrzebujemy zarówno licencji krajowej, jak i międzynarodowej, wystarczy, że złożymy jeden wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Krajowa licencja transportowa – koszt

Zarówno w przypadku chęci uzyskania licencji transportowej krajowej, jak i międzynarodowej, musimy liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Koszt licencji krajowej wynosi jednorazowo 1000 zł oraz 110 zł za każdy kolejny zgłoszony pojazd. Łączna kwota, jaką będziemy musieli ponieść, jest więc uzależniona od liczby pojazdów, które będą wykorzystywane do transportu.

Międzynarodowa licencja transportowa – ile to kosztuje?

Koszt licencji wspólnotowej różni się w zależności od wybranego przez nas okresu, na jaki zostanie wydana. Jeśli chodzi o licencję wspólnotową na transport rzeczy, jej koszt wynosi:

 • 4000 zł + 440 zł za każde zgłaszane auto – jeśli licencja zostanie wydana na okres do 5 lat;
 • 8000 zł + 880 zł za każdy zgłaszany pojazd – jeśli licencja zostanie wydana na okres do 10 lat.

W przypadku licencji na międzynarodowy przewóz osób sytuacja przedstawia się natomiast następująco:

 • 3600 zł + 396 zł za każdy zgłaszany pojazd (licencja wydana na okres do 5 lat);
 • 7200 zł + 792 zł za każde zgłaszane auto (licencja wydana na okres do 10 lat).

Należy również pamiętać, że do uzyskania licencji międzynarodowej konieczne jest posiadanie zezwolenia krajowego. Oprócz wymienionych kwot trzeba więc uwzględnić także koszt licencji krajowej.

Jak długo trzeba czekać na wydanie licencji transportowej?

Czas oczekiwania na wydanie licencji transportowej wynosi do 30 dni. W praktyce jednak okres ten może być krótszy. Zwykle wynosi on 1-3 dni robocze w przypadku licencji krajowych i około 14 dni w przypadku licencji międzynarodowych.

Materiał zewnętrzny